Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Nowy dział specjalizacyjny:  Dział Prawa Sportowego!
2015-10-08

Nowy dział specjalizacyjny: Dział Prawa Sportowego!

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano powołała nowy dział specjalizacyjny - Dział Prawa Sportowego, który będzie zajmował się pomocą świadczoną dla Klubów i Stowarzyszeń sportowych oraz dla sportowców.

 

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną m. in. Szobierkom Bytom, Ruchowi Radzionków, MKS Sławków, UKS Sławków, Dąbrowskiemu Klubowi Bokserskiemu, obsługuje też gminne ośrodki sportu i rekreacji - utworzenie nowego działu jest naturalną konsekwencją naszych zainteresowań i doświadczeń zawodowych.

Dział prawa sportowego będzie zajmował się:

1. pomocą świadczoną dla Klubów i Stowarzyszeń sportowych:

- obsługę prawną, zarówno dla klubów działających w formie spółki akcyjnej jak i stowarzyszenia, obejmującą cały zakres funkcjonowania tych podmiotów, w tym: zarządzanie dokumentami, zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniami rad nadzorczych i zarządów, zmiany statutów i umów spółek,

- prowadzeniem procesów restrukturyzacyjnych klubów sportowych w zakresie organizacyjnym i finansowym

- prowadzeniem procesów oddłużeniowych,

- przekształcanie klubów sportowych w przewidziane prawem formy organizacyjne oraz tworzenie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i związków sportowych oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, ,

- audyt prawny prowadzonej działności,

- analizą prawnych możliwości pozyskiwania środków finansowych,

- doradztwo w zakresie kontraktów sportowych i ich opracowywanie,

- negocjowanie i sporządzanie umów sponsorskich, kwestie  naruszenia dóbr osobistych osób prawnych,

- prowadzenie sporów i negocjacji przedprocesowych i procesowych , w tym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami związkowymi w tym w szczególności przed PZPN.
 

2. pomocą prawną świadczoną dla sportowców:

- doradztwo w zakresie zawieranych  kontraktów sportowych w tym: uzgadnianie warunków umowy z klubem i reprezentowanie zawodnika w ramach wykonywania umowy z klubem,

- reprezentacją sportowców wobec klubów,

- pomoc przy dochodzeniu roszczeń w przypadku nierealizowania kontraktu przez klub,

- doradztwo przy zawieraniu umów reklamowych z zawodnikiem,

 

Pionem pod nadzorem mecenasa Kolano kierować będzie Paweł Larisch.

 

Kancelaria planuje w najbliższym czasie organizację konferencji „Prawne możliwości wspierania sportu w jednostkach samorządu terytorialnego”. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt!

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności