Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

ZAŁÓŻ SWOJĄ SPÓŁKĘ Z NASZĄ POMOCĄ
2016-02-29

ZAŁÓŻ SWOJĄ SPÓŁKĘ Z NASZĄ POMOCĄ

Specjalizujemy się w zakładaniu i rejestracji wszystkich kodeksowych typów spółek handlowych,

 

·         spółka jawna,

·         spółka partnerska,

·         spółka komandytowa,

·         spółka komandytowo-akcyjna,

·         spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

·         spółka akcyjna,

a ponadto w granicach autonomii woli stron chętnie podejmujemy się tworzenia ich pozakodeksowych modeli. Chwalimy sobie, że decydentem zawsze pozostaje Klient, który przedstawia profil działalności pożądanej spółki. Kancelaria doradza, podejmuje szereg uciążliwych dla Klienta sformalizowanych czynności, ale nadto dokonuje wszelkich starań, aby końcowy efekt był najbliższy preferencjom gospodarczym Klienta.

 

Kancelaria zapewnia kompleksową usługę zakładania i rejestracji spółki, którą systematyzuje się w wyczerpujący dla wiadomości Klienta sposób:

 

I.                    Doprecyzowanie profilu działalności, sporządzenie wstępnego opisu architektury  aktu założycielskiego spółki (założenia majątkowe i osobowe dla spółki), rozpoznanie w przedmiocie możliwości optymalizacji podatkowej w celu uzyskania lepszego wyniku finansowego przez spółkę, poszukiwanie rozwiązań uatrakcyjniających założenia pierwotnie przyjęte w zamyśle Klienta głównym celem uniknięcia pata decyzyjnego w spółkach wieloosobowych; ponadto wiele innych (opis przedmiotu działalności według PKD, opracowanie rdzenia rzetelnie identyfikującego spółkę       w obrocie gospodarczym, opracowanie uregulowań służących ulgom podatkowym),

 

II.                   Opracowanie postanowień umownych w zakresie stosunków majątkowych oraz stosunków korporacyjnych akceptowanych ze względu na typ spółki prawa handlowego, ze szczególnym naciskiem na następujące:

 

a)      Ustalenie początkowej wartości udziału w kapitale własnym spółki osobowej (udziału kapitałowego) wykazującego dokładny stan wkładu wspólnika.

b)      Ustalenie sposobu podziału zysku według zasad podziału zysku wynikających    z umowy spółki.

c)      Ustalenie sposobu pokrycia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej.

d)      Kompetencje w zakresie prowadzenia spraw spółki, reprezentacji i nadzoru oraz kompetencje uchwałodawcze.

 

– Etap II. Kancelaria zamyka w ciągu najbliższych kilku dni od pierwszego indywidualnego spotkania Klienta z pracownikiem Kancelarii. –

Personalizacja spółki to rzemieślnicza sztuka, doskonałe wykonanie to zawsze wynik czasochłonnego kunsztu.

 

III.                 Przygotowanie końcowego projektu umowy spółki handlowej w oparciu o dokonane przy konsultacji z Klientem ustalenia oraz czynności przygotowawcze.

 

IV.                Ustalenie terminu ostatecznego sporządzenia umowy spółki handlowej w formie aktu notarialnego – gwarancja asysty pracownika Kancelarii u notariusza w dniu podpisywania aktu notarialnego.

 

V.                 a) Przygotowanie wniosku o wpis do sądu rejestrowego na formularzu podstawowym:

 

                                                        i.           KRS-W1 dla spółek: jawnej, partnerskiej i komandytowej,

                                                       ii.           KRS-W2 dla spółki komandytowo-akcyjnej,

                                                     iii.           KRS-W3 dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

                                                     iv.           KRS-W4 dla spółki akcyjnej,

 

 

b) Przygotowanie pozostałych formularzy:

 

                                                        i.           dla spółki jawnej: KRS-WB, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL,         KRS-WM,

                                                       ii.           dla spółki partnerskiej: KRS-WD, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL,         KRS-WM,

                                                     iii.           dla spółki komandytowej: KRS-WC, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL,         KRS-WM,

                                                     iv.           dla spółki komandytowo-akcyjnej: KRS-WB, KRS-WG, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM,

                                                      v.           dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: KRS-WE, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM,

                                                     vi.           dla spółki akcyjnej: KRS-WG, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL,         KRS-WM

 

c) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wpis w KRS: listy wspólników, dowodu ustanowienia organów spółki, oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji, zgłoszenia adresów członków zarządu, oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów, zgłoszenia jedynego wspólnika w spółce.

 

VI.                Zarejestrowanie spółki handlowej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Klient otrzymuje informacje o bieżącym postępie prac Kancelarii drogą telefoniczną oraz mailowo. 

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności