Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Zmiany w VAT
2017-03-08

Zmiany w VAT

Zmienia się polskie prawo o podatku od towarów i usług. Ustawodawca uzasadnia nowelizację wzmocnieniem ochrony, tymczasem polskiego przedsiębiorcę wciąż trapią wszelkie ingerencje w dotychczasowy porządek profesjonalnego obrotu. Gdyby tylko poziom legislacji determinował oczekiwania tej szczególnej grupy podmiotów, powiedziałbym, że jej przedstawiciele wysoko oceniają stare przepisy podatkowe. Wrażenia są zgoła inne, ale nie pora na rozczulanie się, kiedy głośnym echem odbija się wprowadzenie „odwrotnego obciążenia” dla usług podwykonawców budowlanych.
 
 
Dla części przedsiębiorców odwrotne obciążenie pozostanie beznamiętnym hasłem w walce przeciwko wyłudzaniu podatku bazującym na prawie do odliczenia podatku od towarów i usług, dla pozostałych zaś niechcianym mechanizmem ingerującym w sferę stosunków pomiędzy pomiotami pozostającymi we wzajemnych relacjach w obrocie gospodarczym.  
 
 
Podmioty zajmujące się profesjonalnym świadczeniem usług lub dostaw towarów objętych katalogiem z załącznika nr 11do ustawy o VAT z niechęcią wodzą palcem po liście towarów objętych mechanizmem „reverse charge”.  Zaczęło się niewinnie, od obrotu złomem, niedługo potem katalog rozszerzył się o niektóre inne odpady, miedź oraz szeroką grupę wyrobów stalowych. Ustawodawca nie poprzestał na wymienionych, w niechcianym katalogu znalazło się miejsce dla obrotu złotem, metalami nieżelaznymi i elektroniką, w szczególności komputerami przenośnymi oraz komórkami. Zmiany wywołały poruszenie w najbardziej dochodowych branżach. Dziś dotykają również przedsiębiorców działających na rynku budowlanym. 
 
 
Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na formule, zgodnie z którą podatek rozliczy generalny wykonawca, na rzecz którego wykonywana była dana usługa. Z tego wynika, że usługodawca lub dostawca nie rozlicza podatku należnego. Wprawiony przedsiębiorca jest w stanie ocenić negatywny wpływ zmian na branżę, w której prowadzi się działalność gospodarczą z ojca na syna. 
 
 
Praktyczne utrudnienie, na które wskazują przedsiębiorcy wiąże się z wyeliminowaniem możliwości skompensowania kwoty podatku VAT z podatkiem wynikającym z faktur zakupowych bez uczestnictwa urzędników. Nie pozwala na to zwrot podatku z urzędu. Prawnicze rozterki wynikają głównie z założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Konstrukcja odwrotnego obciążenia nie jest do końca oczywista – rolę w niej odgrywa wyłącznie nabywca.
 

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności