Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

 
2017-09-07

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli jak złożyć pozew przez Internet?

W dzisiejszych czasach wiele różnych spraw możemy załatwić bez wychodzenia z domu, dzięki naszym komputerom lub smartfonom. Szeroko pojęta informatyzacja ma także duży wpływ
na polskie sądownictwo.

W 2010 roku zostało wdrożone Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (w skrócie EPU). Dzięki niemu, każda osoba fizyczna, prawna czy przedsiębiorca ma możliwość skutecznego dochodzenia przed sądem swoich wierzytelności. Co ważne, pozwanie dłużnika odbywa się w bardzo prosty sposób, poprzez specjalnie utworzony system, do którego mamy dostęp poprzez sieć Internet. Wystarczy założyć konto oraz specjalnie utworzony na potrzebę EPU podpis elektroniczny. Samo wniesienie pozwu odbywa się w sposób intuicyjny, system prowadzi użytkownika krok po kroku tworząc stosowne pismo. Najważniejsze informacje, jakie należy podać, to oznaczenie dłużnika, określenie należności oraz przysługujących odsetek, wskazanie dowodów- np. nieopłaconej Faktury VAT oraz krótkie uzasadnienie wnoszonego powództwa. Gotowy pozew należy opatrzyć podpisem elektronicznym- przy prawidłowej konfiguracji oznacza to kliknięcie przycisku podpisz oraz opłacić poprzez system bankowości internetowej, tak jak przykładowo zakupy na allegro. Warto podkreślić,
iż wniesienie takiego powództwa kosztuje 1,25 % dochodzonej przez nas należności (kwota ta zostanie zwrócona, jeżeli pozew okaże się skuteczny). Całość komunikacji z sądem odbywa się także za pośrednictwem systemu EPU. Sąd dokonuje doręczeń elektronicznych informując o przebiegu sprawy. W przypadku umieszczenia jakiegoś pisma w systemie, wierzyciel otrzymuje stosowną wiadomość e-mail z informacją. Co istotne, skutek doręczenia, czyli oznaczenia daty i godziny kiedy otrzymaliśmy pismo, następuje w momencie zalogowania się do systemu (bez faktycznego zapoznania się z pismem) lub po upływie 14 dni od umieszczenia pisma w systemie przez Sąd. Chwila doręczenia jest istotna, gdyż od tego momentu liczy się termin do wniesienia np. odpowiedzi na wezwanie Sądu w przypadku pojawienia się pewnych wątpliwości.

Skutecznie wniesiony i pozytywnie rozpatrzony pozew skutkuje wydaniem Nakazu Zapłaty, który następnie zostaje opatrzony klauzulą wykonalności. W przypadku dalszego braku zapłaty, pozostaje jedynie złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, co można uczynić również
za pośrednictwem EPU.

W przypadku, jeżeli Sąd uzna, iż brak jest podstaw do wydania Nakazu Zapłaty lub dłużnik wniesie skuteczny sprzeciw od wydanego już Nakazu, sprawa trafia do zwykłego Sądu. Jednakże wystarczy wtedy przesłać wskazane w pozwie dowody oraz uzupełnić opłatę sądową
do wysokości 5 % dochodzonej kwoty. Samo zaś postępowanie może toczyć się bez udziału stron.

Jak wskazują statystyki, EPU jest niezwykle popularnym i skutecznym sposobem dochodzenia należności. Jeżeli Wierzyciel ma problem z wyegzekwowaniem zapłaty, warto wnieść pozew przez Internet. Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano wniosła dotychczas około 200 pozwów poprzez Elektroniczne Biuro Upominawcze.  

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności